top of page
IMATGE logo parcial transparent02.png
Tïtol-web-Inca-CAT.png
Logo campanya recollida electiva de residus a Inca
i
Tarja d'accés als
contenidors d'orgànica
WEB-Mapa-recollida-diferenciada-Inca.png

A Inca es posa en marxa un nou sistema de recollida selectiva de residus per donar resposta a les propostes que va fer la ciutadania durant l’elaboració del Pla Municipal de Residus. L’objectiu és reduir, reutilitzar i reciclar més per arribar als objectius que ens marca la normativa.

Al 2017 se van recollir 16.000 tones de residus, i se'n van reciclar 1.300, el que suposa que només reciclam el 8,5%. Al 2020 hauríem de reciclar el 50% i produir només 12.300 tones de residus.

Clica en el següent mapa per conèixer el tipus de recollida selectiva al teu barri.

bottom of page