Logo alternatiu campanya recollida electiva de residus a Inca

+ RESPECTE AL SISTEMA DE RECOLLIDA AL MEU BARRI

Com s’ha decidit el sistema de recollida de residus del meu barri o del conjunt de la ciutat?


Des del mes de novembre de 2015 fins al mes d’abril de 2016 es va elaborar el Pla Municipal de Residus d’Inca. Per dur-lo a terme es va convocar tota la ciutadania per carta, xarxes socials i altres mitjans de comunicació en reunions per a decidir el nou model de recollida. També es varen fer reunions amb diferents sectors socials i econòmics. En total es van recollir 47 propostes d’actuació i participaren més de 200 persones. El document resultant va ser aprovat per plenari del 28 de juliol de 2016.
Per què es fa recollida porta a porta al barri de Crist Rei i al Centre d’Inca?


El sistema de recollida anterior, de contenidors al carrer, no ens ha permès superar el 10% de recollida selectiva els darrers 9 anys. La normativa ens obliga a arribar al 50% de recollida selectiva. El sistema de recollida amb contenidors té un sostre aproximat del 20% de recollida selectiva i, a més, no garanteix una bona qualitat de la recollida. Realment, el 80% dels residus que generam es poden reciclar si els separam correctament i es recullen amb el sistema de recollida porta a porta. Els barris on s’implanta la recollida porta a porta tenen una estructura urbanística i poblacional òptima per fer la recollida porta a porta.
A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el porta a porta?


La comoditat, deixar els residus a la porta de casa evita desplaçaments fins als contenidors. Representa una millora de l’estat dels carrers. Moltes vegades les àrees amb contenidors són punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells, s’hi produeixen desbordaments, són font de males olors, etc. La recollida porta a porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets. És un sistema que permetrà incrementar el percentatge de recollida selectiva i baixar la taxa de residus, per tant, també suposa un benefici econòmic.

+ COM TREURE ELS RESIDUS AL SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

Ens han dit a les reunions informatives que és millor guardar la matèria orgànica amb el poal destapat i en un lloc ventilat, és cert?


Exacte, el motiu és evitar les olors. La matèria orgànica està formada en un 95% d’aigua. Si aquesta aigua no es deixa evaporar provoca la fermentació de la matèria orgànica i els corresponents olors. És per aquest motiu que el poal està totalment foradat.
Es poden baixar les bosses dels residus orgànics sense el poal marró?


No, baixant les bosses dins del cubell marró protegim els nostres carrers de brutícia innecessària, de regalims i de pudors.
Puc fer servir bosses normals de plàstic en comptes de bosses compostables per separar l’orgànica?


Sí, es poden utilitzar bosses de plàstic. Han de ser blanques o transparents. Aquesta situació es mantenidrà fins que el Consell de Mallorca o l’Ajuntament diguin que s’han d’utilitzar bosses compostables.
Quants de dies es poden treure els bolquers i residus sanitaris?


Aquests tipus de residus són rebuig i es poden treure els dimecres. No obstant, l’Ajuntament ha previst un servei de recollida complementari els dies de matèria orgànica (dimarts, divendres i diumenge). Així doncs, els dies d’orgànica es podran treure els bolquers i residus sanitaris dins una bossa i de forma separada a la matèria orgànica.
Com puc treure l’arena dels moixos o els excrements de les meves mascotes?


Aquests tipus de residus es consideren residus sanitaris i s’han de treure el dia de rebuig o bé el dia de matèria orgànica en una bossa separada, com els bolquers.
Com s’evitarà que els animals que sentin olors de menjar bolquin i vessin els poals pels carrers?


Els poals porten un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals els obrin. Així mateix, és important penjar els poalets als pals o llocs habilitats.
Per què en algunes comunitats de veïns hi ha pals amb cubells apilats i en altres no?


En els blocs de més de 8 habitatges ells mateixos han decidit el sistema d’aportació dels residus. En la resta de blocs s’ha optat per posar el cubell a terra per evitar elements nous a la via pública i reduir la inversió.
Si genero més residus de la que cap al cubell i la poso en una bossa grossa, el servei de recollida no se l’endurà?


Sí, sempre i quan estigui separada correctament i sigui un fet puntual.
Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt abans de l’hora prevista?


En casos excepcionals es pot deixar el poal fora abans. Però cal evitar que això es generalitzi per mantenir els carrers endreçats durant el dia. Per tal d’evitar ser sancionat cal donar avís a l'Ajuntament.

+ TAXA DE RESIDUS

S’ha baixat la taxa de residus d’Inca?


Sí, s’ha baixat la taxa per a aquells domicilis o negocis que separin correctament els residus i que es comprometin a donar accés a casa als informadors ambientals de l’Ajuntament per tal que ho comprovin.
Com és possible que es baixi la taxa de residus?


La taxa de residus és molt depenent del preu d’incineració que repercuteix el Consell de Mallorca per a cada tona de rebuig que es duu a la incineradora. Si separam correctament els residus i s’envien més residus a reciclar podem deixar de pagar per incinerar i baixar la taxa.
Com ho puc fer per demanar els descomptes?


Per tal d’accedir als descomptes consultau el següent enllaç per a les bonificacions als habitatges, i aquest altre enllaç per a les empreses.

+ SEGUIMENT, INSPECCIÓ I SANCIÓ

Si un dia m’equivoco a l’hora de separar els residus, em posaran una multa o m’augmentaran la tarifa?


No es posarà cap multa a ningú sense que hagi rebut un avís o varis avisos previs. Es recollirà la informació i un informador ambiental farà una visita al domicili per resoldre els dubtes que es tinguin.
És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?


No, els recollidors i els informadors ambientals tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l’ús de bosses blanques en el cas de la fracció orgànica, etc.​
Per què no se sancionen els comportaments incívics?


L’objectiu de la implantació d’aquest sistema és incrementar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva; en especial, el de la matèria orgànica, així com erradicar la mala pràctica d’abandonament de bosses d’escombraries a qualsevol hora. Inicialment no està previst sancionar però amb el temps, si es repeteixen determinats comportaments que contravinguin la normativa de residus s’hauran d’imposar sancions.​
Qui és el responsable davant una infracció?


Sempre serà el propietari de l’immoble, per tant, cal informar correctament als inquilins de la necessitat de separar i presentar correctament els residus.

+ DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL I ÀREES D'EMERGÈNCIA

On podem tirar els residus divendres al migdia quan marxem a passar el cap de setmana fora o de viatge?


Els residus s’han de dur a la deixalleria del Polígon. L’horari d’obertura és de dilluns a diumenge de 9 a 21 h.​
Quins residus s’han de dur a la deixalleria i quins es poden treure a la recollida porta a porta?


Els residus voluminosos (de grans dimensions) s’han de dur a la deixalleria i classificar-se correctament. Els residus perillosos (olis, pintures, piles, bombetes, etc.) també s’han de dur a la deixalleria
Què he de fer amb la poda?


En cas de tenir molt poca poda es pot treure amb el poalet el dia de la recollida de matèria orgànica. En el cas de tenir un volum equivalent a tres bosses de fems (120 litres aprox.) es pot dur a la deixalleria. Per volums més grossos s’ha de dur a les instal·lacions del Consell de Mallorca on es podrà deixar de forma gratuïta.
És necessari utilitzar una targeta per anar a la deixalleria?


Aquesta targeta serà obligatòria quan entri en circulació, s’avisarà a tota la ciutadania abans que sigui obligatòria.
Per què serveix la deixalleria mòbil?


La deixalleria mòbil serveix per deixar-hi residus perillosos o electrònics de petites dimensions. Els residus que s'hi poden depositar són: - Olis vegetals - Olis minerals - Residus especials (pintures, vernissos, dissolvents, radiografies, aerosols, residus fitosanitaris) - Fluorescents - Piles - Bateries - Metalls (en petites quantitats) - Tòners i cartutxos d’impressió - Residustes d'aparells electrónics o eléctrics - Medicaments

Per resoldre els dubtes que poden sorgir al llarg de la implementació del nou sistema de recollida selectiva, vos deixam amb un seguit de temes i qüestions per ajudar-vos a resoldres els dubtes més freqüents. Tanmateix podeu contactar al servei a través del formulari, o bé telefonar al 871 91 42 03.