top of page
Logo alternatiu campanya recollida electiva de residus a Inca

Per resoldre els dubtes que poden sorgir al llarg de la implementació del nou sistema de recollida selectiva, vos deixam amb un seguit de temes i qüestions per ajudar-vos a resoldres els dubtes més freqüents. Tanmateix podeu contactar al servei a través del formulari, o bé telefonar al 871 91 42 03.

bottom of page