top of page
Logo alternatiu campanya recollida electiva de residus a Inca

Tots els centres educatius, associacions o grups d’interessats d’Inca que vulguin realitzar activitats d’educació ambiental en l’àmbit de la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus ho poden fer a través del Programa Educatiu que ofereix l’ajuntament.

 

Les activitats que s’ofereixen podran afavorir els coneixements dels cicles dels diferents materials fins que esdevenen residus, els seus inconvenients i les seves implicacions ambientals. A més, s’aprendrà a valorar els residus com a recursos i sensibilitzar sobre la importància d’aprofitar-los evitant el malbaratament.

 

A través d’aquestes activitats i tallers es pretén realitzar un canvi progressiu d’hàbits i actituds cap a la reducció, la reutilització i la separació dels residus per al seu correcte reciclatge posterior, dirigit als més petits de la casa fins als més grans.

Totes les actuacions s’adaptaran al sistema de recollida específic de la zona, per tal de personalitzar així cada una d’elles i poder resoldre els dubtes que puguin sorgir als participants.

 

A més, es faran visites guiades per tal de conèixer el funcionament de la deixalleria permanent i la deixalleria mòbil.

A través del Programa Educatiu es fomentarà la conservació del medi ambient i es facilitarà el desenvolupament d’un esperit crític per tal de participar de manera activa en la millora de la nostra societat.

Telèfon destinat a col.lectius i entitats d'Inca que vulguin organitzar activitats:

971 50 60 68

bottom of page