top of page
IMATGE logo parcial transparent02.png
Logo campanya recollida electiva de residus a Inca
Tïtol-web-Inca-CAT.png

Als comerços els correspon un sistema de recollida o un altre depenent de la seva localització. Consulta la següent secció per a més informació.

Per poder fer ús del contenidor de l'orgànicabeneficiar-se de les bonificacions, és necessari sol.licitar la tarja Tu fas Inca a l'Ajuntament amb aquest formulari de bonificació i seguir les indicacions del barri en què està ubicat el comerç, explicades a continuació.

COMERÇOS EN LA ZONA DE CRIST REI I SON AMONDA

Els comerços s'han d’adaptar al calendari propi de recollida de residus porta a porta de paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig.  

En el cas que el comerç produeixi una gran quantitat de residus d’una determinada fracció podrà sol·licitar un servei específic de recollida contactant al telèfon 871 914 203.

CALENDARI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS PORTA A PORTA COMERÇOS CRIST REI I SON AMONDA (aquí per descarregar)

2.png

COMERÇOS DEL CENTRE D'INCA

Els comerços s’han d’adaptar als horaris de recollida de residus porta a porta de paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers i rebuig segons el calendari dels habitatges domèstics.

La matèria orgànica s’ha de dipositar als contenidors intel·ligents que es troben al carrer mitjançant l’ús de la targeta TU FAS INCA.  

En el cas que el comerç produeixi una gran quantitat de residus d’una determinada fracció podrà sol·licitar un servei específic de recollida contactant al telèfon 871 914 203.

CALENDARI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS COMERÇOS INCA CENTRE (aquí per descarregar)

Screen Shot 2020-03-26 at 16.01.49.png

COMERÇOS EN LA ZONA CONTENIDORS (RESTA DEL NUCLI URBÀ)

Els comerços han d’aportar els residus de paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig als contenidors més propers tot respectant els horaris establerts i visibles als contenidors.  

El contenidor de matèria orgànica s’ha d’obrir fent ús de la targeta TU FAS INCA.  

En el cas que el comerç produeixi una gran quantitat de residus d’una determinada fracció podrà sol·licitar un servei específic de recollida contactant al telèfon 871 914 203.

bottom of page