Les Deixalleries ofereixen un servei complementari a la recollida selectiva de cada barri. A Inca disposam de la nova Deixalleria, la Deixalleria mòbil i les àrees d'aportació vigilades. A continuació se detallen les especificitats de cada servei i les seves normes d'ús.

La Deixalleria

 

La Deixalleria està ubicada a la carretera de Llubí (davant de l'escorxador) i està oberta cada dia de 8 a 20h.

A la Deixalleria s'accepten els envasos lleugers, els envasos de vidre, el paper i cartó, el rebuig i els següents residus i residus especials:

 • Voluminosos

 • Fusta tractada

 • Fusta no tractada i poda

 • Fasser, fulla de palmera

 • Plàstic rígid

 • Restes d'obra

 • Ferro

 • Altres metalls

 • Roba

 • RAEE (petits ai grans parells)

 • Residus perillosos

 • Restes d'amiant

 • Pneumàtics fora d'ús

 • Olis minerals i vegetals

La Deixalleria mòbil

 

La Deixalleria mòbil és un vehicle adaptat per a la  recollida de petites quantitats de residus especials domèstics. A continuació podeu consultar els residus acceptats i els horaris i ubicacions on estroba cada setmana.

Mapa de les ubicacions i horaris establerts pel servei de la  Deixalleria mòbil. Seguiu aquest enllaç per a la descàrrega del fulletó.

Les àrees d'aportació

Les àrees d'aportació estan vigilades i obertes de dilluns a diumenge de 6 h a 10 h i de 17 h a 21 h. Per al seu accés és necessària la targeta Tu fas Inca que se sol.licita a l'Ajuntament.

En aquestes instal.lacions s'accepten els residus prèviament separats casa:

 • La matèria orgànica

 • Els envasos lleugers

 • Els envasos de vidre

 • El paper i cartó

 • El rebuig

Telèfon d'informació

871 91 42 03

 • Instagram - Círculo Blanco
 • Twitter - círculo blanco
 • Facebook - círculo blanco