+ RESPECTE AL SISTEMA DE RECOLLIDA AL MEU BARRI

Com s’ha decidit el sistema de recollida de residus del meu barri o del conjunt de la ciutat?


Des del mes de novembre de 2015 fins al mes d’abril de 2016 es va elaborar el Pla Municipal de Residus d’Inca. Per dur-lo a terme es va convocar tota la ciutadania per carta, xarxes socials i altres mitjans de comunicació en reunions per a decidir el nou model de recollida. També es varen fer reunions amb diferents sectors socials i econòmics. En total es van recollir 47 propostes d’actuació i participaren més de 200 persones. El document resultant va ser aprovat per plenari del 28 de juliol de 2016.
Per què es fa recollida porta a porta al barri de Crist Rei, Son Amonda i al Centre d’Inca?


El sistema de recollida anterior, de contenidors al carrer, no ens ha permès superar el 10% de recollida selectiva els darrers 9 anys. La normativa ens obliga a arribar al 50% de recollida selectiva. El sistema de recollida amb contenidors té un sostre aproximat del 20% de recollida selectiva i, a més, no garanteix una bona qualitat de la recollida. Realment, el 80% dels residus que generam es poden reciclar si els separam correctament i es recullen amb el sistema de recollida porta a porta. Els barris on s’implanta la recollida porta a porta tenen una estructura urbanística i poblacional òptima per fer la recollida porta a porta.
A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el porta a porta?


La comoditat, deixar els residus a la porta de casa evita desplaçaments fins als contenidors. Representa una millora de l’estat dels carrers. Moltes vegades les àrees amb contenidors són punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells, s’hi produeixen desbordaments, són font de males olors, etc. La recollida porta a porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets. És un sistema que permetrà incrementar el percentatge de recollida selectiva i baixar la taxa de residus, per tant, també suposa un benefici econòmic.
Per què es fa recollida en 5 contenidors a diferents barris d’Inca?


Els barris més poblats i amb edificis de gran altura s’han de recollir amb el sistema tradicional de contenidors. No obstant, a Inca, disposarem d’àrees de contenidors que sempre disposaran de les 5 fraccions (paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig). El contenidor de matèria orgànica està tancat amb un sistema de portacontenidor que s’obri amb targeta. Aquest contenidor només està accessible per aquelles persones que disposen d’una targeta unipersonal que s’adquireix a l’ajuntament i dóna dret a un descompte a la taxa de residus.
Per què es retiren els contenidors de sòl rústic?


Els contenidors de sòl rústic es retiren perquè el comportament incívic de la població ha fet que es converteixin en un punt d’abocament incontrolat d’enderrocs, trastos vells, etc. A més, no es separaven correctament els residus i rebien aportacions de veïnats d’altres municipis.
Quina alternativa hi ha per a la gent de sòl rústic?


Els residus s’han de dur correctament separats a les àrees d’aportació vigilades. s’ha d’identificar amb la targeta unipersonal que s’expedeix al departament de tributs de l’Ajuntament. El correcte ús de la targeta i separació dels residus dóna dret a un descompte.

+ COM TREURE ELS RESIDUS AL SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

Ens han dit a les reunions informatives que és millor guardar la matèria orgànica amb el poal destapat i en un lloc ventilat, és cert?


Exacte, el motiu és evitar les olors. La matèria orgànica està formada en un 95% d’aigua. Si aquesta aigua no es deixa evaporar provoca la fermentació de la matèria orgànica i els corresponents olors. És per aquest motiu que el poal està totalment foradat.
Es poden baixar les bosses dels residus orgànics sense el poal marró?


No, baixant les bosses dins del cubell marró protegim els nostres carrers de brutícia innecessària, de regalims i de pudors.
Puc fer servir bosses normals de plàstic en comptes de bosses compostables per separar l’orgànica?


Sí, es poden utilitzar bosses de plàstic. Han de ser blanques o transparents. Aquesta situació es mantenidrà fins que el Consell de Mallorca o l’Ajuntament diguin que s’han d’utilitzar bosses compostables.
Quants de dies es poden treure els bolquers i residus sanitaris?


Aquests tipus de residus són rebuig i es poden treure els dimecres. No obstant, l’Ajuntament ha previst un servei de recollida complementari els dies de matèria orgànica (dimarts, divendres i diumenge). Així doncs, els dies d’orgànica es podran treure els bolquers i residus sanitaris dins una bossa i de forma separada a la matèria orgànica.
Com puc treure l’arena dels moixos o els excrements de les meves mascotes?


Aquests tipus de residus es consideren residus sanitaris i s’han de treure el dia de rebuig o bé el dia de matèria orgànica en una bossa separada, com els bolquers.
Com s’evitarà que els animals que sentin olors de menjar bolquin i vessin els poals pels carrers?


Els poals porten un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals els obrin. Així mateix, és important penjar els poalets als pals o llocs habilitats.
Per què en algunes comunitats de veïns hi ha pals amb cubells apilats i en altres no?


En els blocs de més de 8 habitatges ells mateixos han decidit el sistema d’aportació dels residus. En la resta de blocs s’ha optat per posar el cubell a terra per evitar elements nous a la via pública i reduir la inversió.
Si genero més residus de la que cap al cubell i la poso en una bossa grossa, el servei de recollida no se l’endurà?


Sí, sempre i quan estigui separada correctament i sigui un fet puntual.
Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt abans de l’hora prevista?


En casos excepcionals es pot deixar el poal fora abans. Però cal evitar que això es generalitzi per mantenir els carrers endreçats durant el dia. Per tal d’evitar ser sancionat cal donar avís a l'Ajuntament.

+ TAXA DE RESIDUS

S’ha baixat la taxa de residus d’Inca?


Sí, s’ha baixat la taxa per a aquells domicilis o negocis que separin correctament els residus i que es comprometin a donar accés a casa als informadors ambientals de l’Ajuntament per tal que ho comprovin.
Com és possible que es baixi la taxa de residus?


La taxa de residus és molt depenent del preu d’incineració que repercuteix el Consell de Mallorca per a cada tona de rebuig que es duu a la incineradora. Si separam correctament els residus i s’envien més residus a reciclar podem deixar de pagar per incinerar i baixar la taxa.
Com ho puc fer per demanar els descomptes?


Per tal d’accedir als descomptes consultau el següent enllaç per a les bonificacions als habitatges, i aquest altre enllaç per als comerços.

+ SEGUIMENT, INSPECCIÓ I SANCIÓ

Si un dia m’equivoco a l’hora de separar els residus, em posaran una multa o m’augmentaran la tarifa?


No es posarà cap multa a ningú sense que hagi rebut un avís o varis avisos previs. Es recollirà la informació i un informador ambiental farà una visita al domicili per resoldre els dubtes que es tinguin.
És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?


No, els recollidors i els informadors ambientals tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l’ús de bosses blanques en el cas de la fracció orgànica, etc.​
Per què no se sancionen els comportaments incívics?


L’objectiu de la implantació d’aquest sistema és incrementar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva; en especial, el de la matèria orgànica, així com erradicar la mala pràctica d’abandonament de bosses d’escombraries a qualsevol hora. Inicialment no està previst sancionar però amb el temps, si es repeteixen determinats comportaments que contravinguin la normativa de residus s’hauran d’imposar sancions.​
Qui és el responsable davant una infracció?


Sempre serà el propietari de l’immoble, per tant, cal informar correctament als inquilins de la necessitat de separar i presentar correctament els residus.

+ DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL I ÀREES D'EMERGÈNCIA

On podem tirar els residus divendres al migdia quan marxem a passar el cap de setmana fora o de viatge?


Els residus s’han de dur a la deixalleria del Polígon. L’horari d’obertura és de dilluns a diumenge de 9 a 21 h.​
Quins residus s’han de dur a la deixalleria i quins es poden treure a la recollida porta a porta?


Els residus voluminosos (de grans dimensions) s’han de dur a la deixalleria i classificar-se correctament. Els residus perillosos (olis, pintures, piles, bombetes, etc.) també s’han de dur a la deixalleria
Què he de fer amb la poda?


En cas de tenir molt poca poda es pot treure amb el poalet el dia de la recollida de matèria orgànica. En el cas de tenir un volum equivalent a tres bosses de fems (120 litres aprox.) es pot dur a la deixalleria. Per volums més grossos s’ha de dur a les instal·lacions del Consell de Mallorca on es podrà deixar de forma gratuïta.
És necessari utilitzar una targeta per anar a la deixalleria?


Aquesta targeta serà obligatòria quan entri en circulació, s’avisarà a tota la ciutadania abans que sigui obligatòria.
Per què serveix la deixalleria mòbil?


La deixalleria mòbil serveix per deixar-hi residus perillosos o electrònics de petites dimensions. Els residus que s'hi poden depositar són: - Olis vegetals i vegetals - Residus especials (pintures, vernissos, dissolvents, radiografies, aerosols, residus fitosanitaris) - Fluorescents - Piles - Bateries - Metalls (en petites quantitats) - Tòners i cartutxos d’impressió - Residus d'aparells electrónics o eléctrics

+ COM FUNCIONA LA RECOLLIDA AL CENTRE D'INCA (PORTA A PORTA MIXT)

Com es repleguen els diferents tipus de residus?


Hem de distingir aquells que es repleguen porta a porta davant casa com el paper-cartró, envasos de vidre, envasos lleugers i rebuig de la matèria orgànica que es replega en contenidors.

Per tal de veure com s’han de treure els residus a la recollida porta a porta consulti l’apartat anterior "Com treure els residus en el sistema de recollida porta a porta".
És voluntari l’ús del contenidor d’orgànica?


L’ús del contenidor d’orgànica a la zona centre (des del barri dels Molins fins a Sant Francesc) és obligatori. La matèria orgànica s’ha de dipositar obligatòriament als contenidors intel·ligents que hi ha a les cantonades. Per fer-ne ús s’ha d’obtenir la targeta TU FAS INCA. A canvi del seu ús correcte l’Ajuntament ha previst un descompte a la taxa de residus.
Com s’ha de treure la matèria orgànica?


La matèria orgànica s’ha de tirar dins el contenidor dins una bossa de plàstic o compostable. Es recomana l’ús de bosses blanques o transparents. Dins el contenidor no s’hi han de tirar bolquers, van al contenidor gris de rebuig.
Què faig si no funciona el contenidor d’orgànica?


No deixi la bossa fora del contenidor i cridi immediatament al telèfon de l’Àrea de Serveis 871914 203 o bé escrigui un e-mail a info@residusinca.net.

+ COM TREURE ELS RESIDUS A LA ZONA DE RECOLLIDA DE 5 CONTENIDORS

Quines condicions hi ha per fer ús dels contenidors?


La única condició que hi ha per fer un ús correcte dels contenidors és respectar els horaris que indica cada contenidor i tirar els residus que toca al seu interior. És important separar correctament i dipositar els residus amb cura per tal que ocupin el mínim volum possible. Això vol dir que és indicat esclafar els envasos i també plegar bé el cartró.
És voluntari l’ús del contenidor d’orgànica?


L’ús del contenidor d’orgànica en aquesta zona és voluntari. Si està convençut de contribuir a millorar el medi ambient i separar correctament la matèria orgànica faci ús dels contenidors intel·ligents que hi ha vora la resta de contenidors. Per fer-ne ús sol·liciti la targeta TU FAS INCA. A canvi del seu ús correcte l’Ajuntament ha previst un descompte a la taxa de residus.
Com s’ha de treure la matèria orgànica?


La matèria orgànica s’ha de tirar dins el contenidor dins una bossa de plàstic o compostable. Es recomana l’ús de bosses blanques o transparents. Dins el contenidor no s’hi han de tirar bolquers, van al contenidor gris de rebuig.
Què faig si no funciona el contenidor d’orgànica?


No deixi la bossa fora del contenidor i cridi immediatament al telèfon de l’Àrea de Serveis 871914 203 o bé escrigui un e-mail a info@residusinca.net.

Per resoldre els dubtes que poden sorgir al llarg de la implementació del nou sistema de recollida selectiva, vos deixam amb un seguit de temes i qüestions per ajudar-vos a resoldres els dubtes més freqüents. Tanmateix podeu contactar al servei a través del formulari, o bé telefonar al 871 91 42 03.

Logo campanya recollida electiva de residus a Inca
Tïtol-web-Inca-CAT.png