Les estadístiques de la recollida de residus a Inca de 2018 reflecteixen l'èxit del nou sistema de recollida selectiva al barri de Crist Rei on s'aprecia un augment significatiu des del mes d'agost amb una mitjana del 80% dels residus reciclats.

Les estadístiques de la recollida de residus a Inca de 2019 reflecteixen l'èxit del nou sistema de recollida selectiva a Inca on s'aprecia un augment significatiu des del 2018 mes d'agost amb una mitjana del 80% dels residus reciclats.

A la primera gràfica de l'esquerra observem el percentatge de reciclatge a Inca al 2015. S'aprecia com el reciclatge no és una pràctica prou estesa en el municipi. A la de la dreta apreciem els objectius pel que fa a reciclatge per a Inca de cara al 2020. Com veiem, ens cal l'esforç de totes i tots per a arribar a aquest 50% de reciclatge idoni per aconseguir uns nivells de reciclatge òptims en relació a la resta de Europa.

Orgànica

 

Paper i cartó

 

Envasos lleugers

Envasos de vidre

Rebuig

Telèfon d'informació

871 91 42 03

  • Instagram - Círculo Blanco
  • Twitter - círculo blanco
  • Facebook - círculo blanco