top of page
IMATGE logo parcial transparent02.png

Les estadístiques de la recollida de residus a Inca reflecteixen l'èxit del nou sistema de recollida selectiva al barri de Crist Rei on s'aprecia un augment significatiu des del mes d'agost de 2018 amb una mitjana del 80% dels residus reciclats.

image013.png
image015.png
Evolució mensual recolida selectiva al municipi d'Inca 2018
image014.png
image017.png
Tïtol-web-Inca-CAST.png
Logo campanya recollida electiva de residus a Inca

Les estadístiques de la recollida de residus a Inca de 2019 reflecteixen l'èxit del nou sistema de recollida selectiva a Inca on s'aprecia un augment significatiu des del 2018 mes d'agost amb una mitjana del 80% dels residus reciclats.

A la primera gràfica de l'esquerra observem el percentatge de reciclatge a Inca al 2015. S'aprecia com el reciclatge no és una pràctica prou estesa en el municipi. A la de la dreta apreciem els objectius pel que fa a reciclatge per a Inca de cara al 2020. Com veiem, ens cal l'esforç de totes i tots per a arribar a aquest 50% de reciclatge idoni per aconseguir uns nivells de reciclatge òptims en relació a la resta de Europa.

Orgànica

 

Paper i cartó

 

Envasos lleugers

Envasos de vidre

Rebuig

bottom of page